Skip to content Skip to navigation

Pre- Intermediate Plus (AV1)

ENG01 – ANH VĂN 1

  1. Nội dung môn học:

Môn học gồm 06 bài (từ Unit 7 đến 12) của giáo trình Straightforward, bao gồm các kiến thức văn hóa, hoạt động và bài tập về từ vựng, ngữ pháp, nghe hiểu, đọc hiểu, và viết dựa trên các chủ đề: công việc, giải trí, truyền hình, tương lai, nghệ thuật.

  1. Mục tiêu sau khi hoàn thành môn học:
  • Đọc hiểu nắm ý chính và tìm thông tin cụ thể để trả lởi câu hỏi liên quan trong bài.
  • Xây dựng kỹ năng nghe nói và có được vốn từ vựng về các chủ đề trong bài
  • Nghe hiểu và tìm thông tin trong các bài hội thoại.
  • Có khả năng viết rõ ràng, chi tiết hơn về các chủ đề được học.
  • Nắm rõ cách phát âm, phân biệt sử dụng từ vựng trong giao tiếp và viết.
  1. Thời gian học: 12 tuần
  2. Điểm đầu vào: tương ứng với TOEIC 300
  3. Điểm đầu ra: tương ứng với TOEIC 350