Skip to content Skip to navigation

Thông báo cấp phát chứng chỉ ngoại ngữ ngày thi 15/01/2017

Trung tâm Ngoại ngữ UiT - Trường Đại học Công nghệ Thông tin trân trọng thông báo những thí sinh đạt trong kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ Quốc gia Trình độ B, Tiếng Hoa tổ chức ngày 15/01/2017 đến liên hệ với văn phòng Trung tâm để ký nhận chứng chỉ.

Thí sinh lưu ý mang CMND bản chính hoặc Phiếu dự Thi để ký nhận. Trường hợp nhờ người khác nhận thay, yêu cầu phải có giấy ủy quyền có xác nhận của công chứng.

Đ/C: Tòa nhà E, Phòng E1.04 – Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Linh Trung, Thủ đức.  ĐT: 08-6685 8288. Email: cfl@uit.edu.vn