Skip to content Skip to navigation

Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Hoa ngày 10 tháng 6 năm 2017

Trung tâm Ngoại ngữ UiT - Trường Đại học Công nghệ thông tin trân trọng thông báo chiêu sinh Khóa học Tiếng Hoa với các lớp như  sau:

Mục tiêu:

Chương trình giảng dạy, đào tạo tiếng Hoa của Trung tâm nhằm giúp người học có đủ các kiến thức knăng ngôn ngữ như Nghe- Nói-Đọc-Viết, đáp ứng được yêu cầu từ các tổ chức, đơn vị giáo dục  và  doanh nghiệp trong học tập và làm việc.

  1. Trình độ A: 5 Khóa. Từ A1 đến A5.   Thời lượng : 270 tiết/30 tuần.
  2. Trình độ B: 4 Khóa. Từ B1 đến B4.   Thời lượng : 240 tiết/20 tuần.
  3. Luyện thi A, B.                                Thời lượng : 60 tiết/03 tuần.

Khai giảng ngày 10 tháng 6 năm 2017

Thời gian học: cả ngày thứ 7 và chủ nhật

  • Sáng    : 08:00 – 11:00
  • Chiều    : 13h30 – 17:00

Học phí: (chưa bao gồm giáo trình)

  • Trình độ A        : 1.000.000VNĐ/ Khóa (6 tuần)
  • Trình độ B        : 1.300.000VNĐ/ Khóa (5 tuần)
  • Luyện thi A,B   : 2.500.000VNĐ/ Khóa (3 tuần)

Giáo trình học: Giáo trình Hán Ngữ(汉语教程 - 北京语言大学出版社)

 

Địa điểm học:

Học viên ghi danh và đóng học phí tại:

Tòa nhà E, Phòng E104 - Đại học Công nghệ Thông tin– Linh Trung, Thủ đức

ĐT: 08-6685 8288. Email:ttnn@uit.edu.vn

hoặc chuyển khoản qua tài khoản số 25083649 - Ngân hàng ACB Chi nhánh Sài Gòn,

Tên tài khoản:Trường Đại học Công nghệ Thông tin