Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO CHIÊU SINH MỞ LỚP ANH VĂN 1, 2, 3

Trung tâm Ngoại ngữ - Đại học Công Nghệ Thông Tin chào các bạn sinh viên.

Hiện nay Trung tâm đang chiêu sinh khai giảng các lớp:

- Anh văn 1 (đối với các bạn đã đạt Anh văn bổ túc và chưa đạt Anh văn 1)

- Anh văn 2 (đối với các bạn đã đạt Anh văn bổ túc, Anh văn 1 và chưa đạt Anh văn 2)

- Anh văn 3 (đối với các bạn đã đạt Anh văn bổ túc, Anh văn 1, Anh văn 2 và chưa đạt Anh văn 3)

Ghi chú: Các trường hợp khác các bạn liên hệ trực tiếp văn phòng.

Các bạn sinh viên vui lòng nhanh chóng đăng ký khóa học qua đường link sau đây:
https://goo.gl/forms/BsMc9YU8AC4gX7XS2
hoặc liên hệ trực tiếp với văn phòng Trung tâm tại phòng E 1.4 để đăng ký ghi danh vào lớp.

Thông tin chi tiết:

Thời lượng: 60 tiết
Học phí: 1.350.000 (Một triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng)

Số lượng: 30 SV/lớp

Trân trọng thông báo.

Trung tâm Ngoại Ngữ - CeLUiT