Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả cuối kỳ các lớp anh văn sơ cấp 2 HK 1 (2018-2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 

THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH ANH VĂN SƠ CẤP 2