Skip to content Skip to navigation

Thông báo khai giảng lớp Anh văn sơ cấp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT

THÔNG BÁO

KHAI GIẢNG LỚP ANH VĂN SƠ CẤP

Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo thời gian khai giảng các lớp Anh văn sơ cấp như sau:

ANH VĂN SƠ CẤP 1

NGÀY KHAI GIẢNG

LỚP SỐ

PHÒNG HỌC

Thứ 2-4

19/09/2018

1

E 2.3

Thứ 2-6

21/09/2018

2

E 4.2

Thứ 4-6

21/09/2018

3

E 3.4

Thứ 3-5

20/09/2018

4

E 4.1

20/09/2018

5

E 4.2

20/09/2018

6

E 4.3

20/09/2018

7

E 4.4

 

ANH VĂN SƠ CẤP 2

NGÀY KHAI GIẢNG

LỚP SỐ

PHÒNG HỌC

Thứ 2-4

19/09/2018

1

E 2.2

19/09/2018

2

E 2.4

Thứ 2-6

21/09/2018

3

E 4.1

Thứ 4-6

21/09/2018

4

E 3.2

Thứ 3-5

20/09/2018

5

E 2.2

20/09/2018

6

E 2.3

20/09/2018

7

E 2.4

Thời gian học từ 17h30 đến 19h45

*Danh sách sinh viên xem theo file đính kèm.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng phản hồi qua email: cfl@uit.edu.vn hoặc văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - E 1.4

Trung Tâm Ngoại ngữ UiT