Skip to content Skip to navigation

Thông báo khai giảng lớp anh văn sơ cấp 1 - đợt 2

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT

THÔNG BÁO

Về việc khai giảng lớp Anh văn sơ cấp 1 – đợt 2

Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo sinh viên đăng ký Anh văn sơ cấp 1, tối thứ 2 và thứ 4 bắt đầu học từ ngày 17.10.2018

Giảng viên: Ngô Thị Mỹ Ngọc.

Thời gian từ 17h30 đến 19h45 (Thứ 2 & Thứ 4), trong vòng 15 tuần.

Phòng học: E 4.3

 

Trung Tâm Ngoại ngữ UiT

 

 

DANH SÁCH ANH VĂN SƠ CẤP 1- ENGA1.08

STT

MSSV

Họ

Tên

1

18521392

Nguyễn Doãn

Thắng

2

18521587

Phạm Thạch

3

18521651

Nguyễn Hữu

Vinh

4

18521526

Lương Văn

Trí

5

18521652

Nguyễn Khánh

Vĩnh

6

18521506

Nguyễn Đức

Toàn

7

18520581

Nguyễn Thiên

Đạt

8

18521226

Huỳnh Long

Pháp

9

18520522

Vũ Thế

Châu

10

18521358

Đinh Thanh

Tài

11

18520827

Hoàng

Huy

12

18520870

Nguyễn Minh

Hy

13

18521694

Huỳnh Ngọc

Sơn

14

18520424

Lê Hoài

Ân

15

18521693

Huỳnh Nhật

Khánh

16

18521569

Nguyễn Văn

Trường

17

17520448

Nguyễn Mạnh

Hào

18

18520446

Hoàng Tuấn

Anh

19

18521004

Đỗ Xuân

Lộc

20

18520194

Trương Đức

21

18521541

Phạm Đức

Trọng

22

18521455

Trần Phú

Thoại