Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi cuối khoá các lớp Tiếng Anh bổ túc - K2 - 2017

Ngày thi: 30/05/2017

 

Trung tâm Ngoại Ngữ trân trọng thông báo lịch thi cuối khóa của các lớp AVBT - Khóa 2/2017 (ENBT.H2), với nội dung chi tiết như sau:

1. Hình thức: Trắc nghiệm trên máy tính (Phòng máy)

2. Kỹ năng: LISTENING – READING & WRITING (soạn thảo trên máy tính)

3. Tổng thời gian thi (3 kỹ năng): 70 phút

4. Lịch thi chia làm 2 ca thi như sau:

  • Ca 1 gồm các lớp: H21, H22, H26, H27 - từ 17h30 đến 18h40;
  • Ca 2 gồm các lớp: H23, H24, H25 - từ 19h00 đến 20h10.

5. Phòng thi: Phòng máy C307, C309, C310, đính kèm danh sách SV.

6. Yêu cầu: Thí sinh phải mang theo thẻ sinh viên, đến trước giờ thi 15 phút. Không được mang theo bất kỳ thiết bị điện tử cá nhân (điện thoại, laptop, tablet …) vào phòng thi.

Kết quả điểm thi sẽ được dùng để xét đăng ký học AV1 .