Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận chứng chỉ Ngoại ngữ

Trung tâm Ngoại Ngữ - Đại học Công Nghệ Thông Tin xin trân trọng thông báo!

Các thí sinh Đạt kỳ thi Tiếng Hoa trình độ A, B ngày 06/01/2018, xin vui lòng liên hệ văn phòng Trung tâm ngoại ngữ UiT để nhận chứng chỉ.

Địa chỉ nhận: 291 Điện Biên Phủ, Q.3, Tp.HCM.

Thời gian: kể từ ngày 03/04/2018 (Thứ 3)

Liên hệ trực tiếp Cô Minh, SĐT: 0918302372 . 

Yêu cầu:  mang theo  CMND hoặc Căn cước công dân. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có giấy ủy quyền.

Trung tâm ngoại ngữ UiT