Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận hồ sơ thi VSTEP theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

THÔNG BÁO

V/v nhận hồ sơ thi VSTEP theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Thông tin chi tiết thí sinh xem tại đây