Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO - Seminar của các diễn giả nước ngoài thuộc Dự án phát triển nghề nghiệp của sinh viên

Ngày 30/11 (Thứ Sáu), Phòng Quan hệ Đối ngoại có tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề do 2 diễn giả nổi tiếng trình bày. Đây là seminar thuộc Dự án Phát triển nghề nghiệp của sinh viên. 

Lưu ý: Ông Norman Coe sẽ tặng cho mỗi sinh viên đến tham dự một quyển sách "Đường Đến Thành Công" (song ngữ Anh-Việt)  

Thông tin cụ thể về 2 chủ đề như sau:

1. Chủ đề 1: "Developing A Personal Vision for Your Life"

Diễn giả: Norman Coe

2. Chủ đề 2: "Perseverance: The Master Key to Achieving Your 

Goals"

Diễn giả: Dr. Larry Butler

Thông tin về 2 vị diễn giả: xin vui lòng xem tập tin đính kèm

Thời gian: 30/11 (Thứ Sáu) - lúc 10:00 - 11:30

Địa điểm: Phòng E11.8 

Ngôn ngữ trình bày: tiếng Anh. 

Ngoài ra, đối tác có sắp xếp phiên dịch viên để hỗ trợ phần tiếng Việt tại seminar này.

Trân trọng thông báo đến tất cả các bạn./.