Skip to content Skip to navigation

Giáo trình Anh văn 2 - Khóa 2021-2022

Trung Tâm ngoại ngữ thông báo sinh viên đã chuyển khoản mua giáo trình sách giấy lớp Anh văn 2 (Business Partner - Level B1) sẽ được cung cấp Ebook thay thế, vì hiện tại số sách giấy đã hết chưa về kịp.

Số tiền chuyển khoản dư sẽ được hoàn trả lại bằng tiền mặt, sinh viên có thể nhận mã Ebook qua email hoặc liên hệ tại văn phòng Trung tâm ngoại ngữ. (Phòng E1.4)

Trung tâm thành thật cáo lỗi vì sự cố ngoài ý muốn này và mong các bạn sinh viên thông cảm.

Trân trọng.

Trung Tâm Ngoại ngữ UiT