Skip to content Skip to navigation

Thông cáo về việc nhận sách giấy “BUSINESS PARTNER”

Thân gởi các bạn sinh viên.

Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid hoặc nhiều lý do khác nhau cho đến nay rất nhiều bạn vẫn chưa liên hệ để nhận lại sách giấy “BUSINESS PARTNER” sau khi đã nhận mã code được sao chụp từ số sách này.

Do thời gian lưu giữ tài sản (sách) cá nhân có hạn định, Trung tâm ra thông cáo này, mong các bạn đã đặt mua sách giấy (không áp dụng cho ebook) sớm liên hệ đề nhận lại sách của mình. Thời gian nhận tính từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/4/2022.  Địa điểm nhận: phòng E1.4 (Trung tâm ngoại ngữ). Email : cfl@uit.edu.vn. Sau thời hạn trên, số sách còn lại chưa ai đến nhận Trung tâm sẽ chuyển và bàn giao cho Thư viện Trường quản lý nhằm giúp hỗ trợ cho bạn sinh viên tham khảo đọc và học tập; tuy nhiên số sách đó vẫn được hoàn trả lại cho các bạn khi các bạn có yêu cầu.

Vì là tài sản cá nhân, Trung tâm và Trường không có trách nhiệm lưu giữ vô thời hạn, do đó một lần nữa Trung tâm ra thông cáo này mong các bạn sớm nhận lại tài sản của mình sớm nhất .

Rất mong các bạn sinh viên ủng hộ và tán thành.

Chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT