Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo quy định về chứng minh nhân dân không hợp lệ đối với kỳ thi TOEIC tại IIG

THÔNG BÁO Theo quy định số 605/QĐ-IIG-TCT ngày 01/07/2019 Quy định Về việc Chứng minh nhân dân không hợp lệ, nay Trung tâm Ngoại ngữ thông báo kể từ ngày 01/01/2020 Trung tâm Ngoại ngữ chỉ tiếp nhận hồ sơ có Chứng minh nhân dân hợp lệ không vi phạm quy định số 605/QĐ-IIG-TCT của đơn vị tổ chức thi IIG. Chi tiết quy định...

Thông báo danh sách thi và hướng dẫn thi Đánh giá năng lực tiếng anh ngày 07/12/2019

THÔNG BÁO THÔNG TIN KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH 07.12.2019 Sinh viên xem DANH SÁCH THI các file bên dưới tương ứng với phòng thi sẽ dự thi. Sinh viên xem file hướng dẫn dành cho thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng anh để thực hiện đúng theo yêu cầu.

Thông báo kỳ thi cuối khóa Anh văn sơ cấp 1&2

THÔNG BÁO Kỳ thi cuối khóa Anh văn sơ cấp 1&2 Sinh viên xem kỹ danh sách thi để nắm thông tin ngày thi, phòng thi, ca thi để dự thi đúng quy định. Thông tin danh sách chi tiết sinh viên xem tại đường link sau: https://drive.google.com/drive/folders/11F3cPKzTCtsFzfBr0SndApQadUYA6oiX... THI ANH VĂN SƠ CẤP 1 STT Mã lớp Giảng viên Đợt thi Ca thi Phòng thi,...

Thông báo danh sách thi Đánh giá năng lực tiếng anh ngày 05.10.2019

THÔNG BÁO Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh khóa thi ngày 5/10/2019 Sinh viên đã đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng anh ngày 05/10/2019 xem danh sách tại đường link sau: https://docs.google.com/ spreadsheets/d/1N- EON49K93zkMP7mrUq_ sBfaAbWFZpaE/edit#gid= 1530530838 trong đó có 7 phòng thi, sinh viên kiểm tra và nắm thông tin của mình thuộc phòng thi nào để có mặt và thi...

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo