Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Lưu ý: Sinh viên có nhu cầu học kèm gửi thông tin đăng qua email cfl@uit.edu.vn, nội dung: 1. Họ tên sinh viên: 2. Mã số sinh viên: 3. SĐT liên hệ: 4. Đăng ký nhóm:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT THÔNG BÁO Về việc khai giảng lớp Anh văn sơ cấp 1 - Anh văn sơ cấp 2 (đợt 2) Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo khai...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT THÔNG BÁO Về việc khai giảng lớp Anh văn sơ cấp 1 Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo khai giảng các lớp Anh văn sơ cấp...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT THÔNG BÁO Về việc khai giảng lớp Anh văn sơ cấp 2 Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo khai giảng các lớp Anh văn sơ...
THÔNG BÁO Phòng Đào tạo Đại học thông báo quyết định xếp lớp và miễn học các học phần Anh văn của học kỳ 1 năm học 2019-2020 (theo quyết định và danh sách đính kè...
THÔNG BÁO Trung tâm Ngoại Ngữ Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin trân trọng thông báo thông tin kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh và cấp chứng nhận nội bộ - đợt 1, ...

Trang