Skip to content Skip to navigation

Thông báo

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA LUYỆN THI TOEIC TĂNG CƯỜNG 2 kỹ năng (Nghe – Đọc) DÀNH CHO SINH VIÊN AV3, AV4, AV5 SINH VIÊN CHƯA CÓ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ XÉT TỐT NGHIỆP Khai giảng ng...
THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA LUYỆN THI TOEIC QUỐC TẾ 2 kỹ năng (Nghe – Đọc) trình độ 450+ Dự kiến khai giảng 05.11.2018 Nội dung môn học: Cung cấp sinh viên kiến thức về kỹ năng làm bài v...
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT THÔNG BÁO Về việc khai giảng lớp Anh văn sơ cấp 1 – đợt 2 Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo sinh viên...
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo sinh viên có nguyện vọng sinh hoạt các hoạt động của Câu Lạc Bộ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT THÔNG BÁO V/v đăng ký lịch học và đóng học phí các lớp Anh văn sơ cấp (đợt 2) Trung Tâm Ngoại Ngữ xin trân...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ANH VĂN SƠ CẤP Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo thời gian khai giảng các lớp Anh văn sơ cấp...
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ -UiT THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC LỚP ANH VĂN SƠ CẤP 1 VÀ ANH VĂN SƠ CẤP 2 ĐẾN HẾT NGÀY 15/09/2018 TẠI VĂN PHÒNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ E1.4...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 58/TB-TTNN Tp. Hồ...
THÔNG BÁO V/v: Mua giáo trình học tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo sinh viên các lớp tiếng Anh trường Đại học Công nghệ Thông tin liên hệ với văn ph...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT THÔNG BÁO V/v đăng ký lịch học và đóng học phí các lớp Anh văn sơ cấp 1 v...
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                                                       CỘNG H...
KỲ THI XẾP LỚP TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NĂM HỌC 2018-2019 Ngoài ra, sinh viên có thể thi thử (demo) tại: https://tracnghiem.uit.edu.vn/mod/quiz/view.php?id=62 Sinh viên đăng nhập = tài khoản chứng thực...

Trang