Skip to content Skip to navigation

Thông báo

THÔNG BÁO Trung tâm Ngoại ngữ thông báo về việc đăng ký lớp Anh văn ngoài chính quy HK2 năm học 2019-2020. Lịch học: Tối Thứ 2 - 4 (Từ 17h00 đến 19h30) hoặc Tối Thứ 3 - 5 (Từ 17h00 đến 19h30) Thời...
THÔNG BÁO Sinh viên mua sách vui lòng chuyển khoản theo thông tin sau: Nội dung chuyển khoản: MSSV-Mã môn học- Họ và tên (Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A, Mssv: 19520000, học...
THÔNG BÁO  Theo quy định số 605/QĐ-IIG-TCT ngày 01/07/2019 Quy định Về việc Chứng minh nhân dân không hợp lệ, nay Trung tâm Ngoại ngữ thông báo kể từ ngày 01/01/2020 Trung tâm...
THÔNG BÁO THÔNG TIN KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH 07.12.2019 Sinh viên xem DANH SÁCH THI các file bên dưới tương ứng với phòng thi sẽ dự thi. Sinh viên xem file hướng dẫn d...
THÔNG BÁO Kỳ thi cuối khóa Anh văn sơ cấp 1&2 Sinh viên xem kỹ danh sách thi để nắm thông tin ngày thi, phòng thi, ca thi để dự thi đúng quy định. Thông tin danh sách...
THÔNG BÁO Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh khóa thi ngày 5/10/2019 Sinh viên đã đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng anh ngày 05/10/2019 xem danh sách tại đường...
Lưu ý: Sinh viên có nhu cầu học kèm gửi thông tin đăng qua email cfl@uit.edu.vn, nội dung: 1. Họ tên sinh viên: 2. Mã số sinh viên: 3. SĐT liên hệ: 4. Đăng ký nhóm:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT THÔNG BÁO Về việc khai giảng lớp Anh văn sơ cấp 1 - Anh văn sơ cấp 2 (đợt 2) Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo khai...

Trang