Skip to content Skip to navigation

Thông báo

THÔNG BÁO Trung tâm Ngoại ngữ thông báo thông tin danh sách lớp Anh văn sơ cấp 2 HK 2 2018-2019 tại link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dIlDFnmfwrPUPWrq9EVF3vlB0HgfcDvgVRD0ppRbSh4/edit#gid=70959079...
THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG ANH 1, 2, 3 dành cho các khóa 2017 trở về trước. Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên các khóa 2017 trở về trước hoàn thành môn học, trung tâm...
THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG ANH 1, 2, 3 dành cho khóa 2018. Nhằm tạo điều kiện cho các bạn hoàn thành môn học, trung tâm mở đợt cuối các lớp AV1, 2, 3 theo chương trình học của học k...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ   THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH ANH VĂN SƠ CẤP 2 
Ngày 30/11 (Thứ Sáu), Phòng Quan hệ Đối ngoại có tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề do 2 diễn giả nổi tiếng trình bày. Đây là seminar thuộc Dự án Phát triển nghề nghiệp của...

Trang