Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Trung Tâm ngoại ngữ khai giảng khóa mới các lớp luyện TOEIC (Listening & Reading), TOEIC (Speaking - Writing) nhằm giúp sinh viên đã hoàn thành chương trình học tiếng anh có nhu cầu...
THÔNG BÁO V/v TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH LẦN 8 NGÀY 23/4/2022 Thông báo chi tiết sinh viên xem tại đây & Link đăng ký
Trung Tâm ngoại ngữ thông báo sinh viên đã chuyển khoản mua giáo trình sách giấy lớp Anh văn 2 (Business Partner - Level B1) sẽ được cung cấp Ebook thay thế, vì hiện tại số sách giấy đ...
Trung Tâm ngoại ngữ khai giảng khóa mới các lớp luyện Speaking English, TOEIC & IELTS đủ mọi trình độ và nhu cầu của người học. Vui lòng xem thông tin chi tiết và đăng ký tại đ...
Trung tâm Ngoại ngữ thông báo, lịch thi cuối khoá (FINAL TEST) các lớp Anh văn sơ cấp 1,2 HK1 năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức thi online vào ngày 08/01/2022. Sinh viên vui lòng tra cứu Lịch...
Trung tâm xin thông báo thời gian đăng ký và đóng học phí các lớp Anh văn  sơ cấp 1 và 2 Khoá K16/2021 gia hạn đến hết ngày 23/10/2021. Sinh viên có thể đăng k...
Sinh viên xem danh sách lớp để đăng ký và đóng học phí trước ngày 17/10/2021. Danh sách Anh văn sơ cấp 1 Danh sách Anh văn sơ cấp 2 Các lớp sẽ bắt đầu học Online từ ngày...
Thử vào xem: https://www.voicetube.com/channels/business-and-finance?sortBy=publishedAt
Nhằm hỗ trợ sinh viên thi lấy chứng chỉ tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra trong tình hình mới, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo ĐHQG-HCM thông báo kế hoạch tổ...
Trung tâm ngoại ngữ thông báo điểm thi cuối khoá (Final test) và bảng điểm tổng kết lớp Anh văn sơ cấp 2 - Học kỳ 3 Khoá 2020. Vui lòng bấm vào đây để xem kết quả.  
THÔNG BÁO Đăng ký khoá tiếng Anh kỹ năng và luyện thi Trung tâm ngoại ngữ Trường ĐHCNTT đang mở đăng ký các lớp tiếng Anh giao tiếp, luyện thi TOEIC, IELTS khai giảng trong tháng 10...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT THÔNG BÁO Đăng ký và đóng học phí  lớp Anh văn sơ cấp HK1 khóa 2021 Ngày khai giảng: 18 & 19/10/2021...
Vui lòng xem văn bản Thông báo Học phí tiếng Anh và Giáo trình tài liệu tiếng Anh

Trang