Skip to content Skip to navigation

Thông báo

THÔNG BÁO Trung tâm Ngoại ngữ thông báo đến các bạn sinh viên về việc đăng ký thi VNU-EPT miễn phí (chi tiết theo công văn đính kèm)  1. Sinh viên lưu ý...
THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA  Luyện thi TOEIC 450+ Luyện thi TOEIC 450+ Theo thông từ IIG kể từ ngày 01/06/2019 cấu trúc đề thi TOEIC sẽ thay đổi theo format mới. Trung tâm Ngoại ngữ vừa qua đã...
THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA  Luyện thi TOEIC 450+ Theo thông báo chính thức từ IIG, kỳ thi theo format TOEIC mới sẽ được áp dụng ở Việt Nam từ đầu tháng 6 năm 2019. Trung tâm Ngoại Ngữ...

Trang