Skip to content Skip to navigation

Thông báo

THÔNG BÁO Trung tâm Ngoại ngữ thông báo đến các bạn sinh viên về việc đăng ký thi VNU-EPT miễn phí (chi tiết theo công văn đính kèm)  1. Sinh viên lưu ý...
THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA  Luyện thi TOEIC 450+ Luyện thi TOEIC 450+ Theo thông từ IIG kể từ ngày 01/06/2019 cấu trúc đề thi TOEIC sẽ thay đổi theo format mới. Trung tâm Ngoại ngữ vừa qua đã...
THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA  Luyện thi TOEIC 450+ Theo thông báo chính thức từ IIG, kỳ thi theo format TOEIC mới sẽ được áp dụng ở Việt Nam từ đầu tháng 6 năm 2019. Trung tâm Ngoại Ngữ...
THÔNG BÁO Trung tâm Ngoại ngữ thông báo thông tin danh sách lớp Anh văn sơ cấp 2 HK 2 2018-2019 tại link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dIlDFnmfwrPUPWrq9EVF3vlB0HgfcDvgVRD0ppRbSh4/edit#gid=70959079...
THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG ANH 1, 2, 3 dành cho các khóa 2017 trở về trước. Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên các khóa 2017 trở về trước hoàn thành môn học, trung tâm...
THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG ANH 1, 2, 3 dành cho khóa 2018. Nhằm tạo điều kiện cho các bạn hoàn thành môn học, trung tâm mở đợt cuối các lớp AV1, 2, 3 theo chương trình học của học k...

Trang