Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo chiêu sinh khóa luyện thi TOEIC Quốc tế tháng 10/2022

Trung Tâm ngoại ngữ khai giảng khóa mới các lớp luyện TOEIC (Listening & Reading), TOEIC (Speaking - Writing) nhằm giúp sinh viên đã hoàn thành chương trình học tiếng anh có nhu cầu ôn tập chuẩn bị kiến thức thi TOEIC đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng anh. Vui lòng xem thông tin chi tiết và đăng ký tại đây .

Thông báo nhận hồ sơ thi TOEIC Quốc tế (kỹ năng Nghe - Đọc) ngày 12/11/2022 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

THÔNG BÁO V/v nhận hồ sơ đăng ký thi TOEIC Quốc tế ngày 12/11/2022 Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/10/2022 Thông tin chi tiết thí sinh xem tại đây

Thông báo chiêu sinh khóa luyện thi TOEIC (Nghe Đọc & Nói Viết) khóa hè NH 2021-2022

Trung Tâm ngoại ngữ khai giảng khóa mới các lớp luyện TOEIC (Listening & Reading), TOEIC (Speaking - Writing) nhằm giúp sinh viên đã hoàn thành chương trình học tiếng anh có nhu cầu ôn tập chuẩn bị kiến thức thi TOEIC đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng anh. Vui lòng xem thông tin chi tiết và đăng ký tại đây .

Thông báo chiêu sinh khóa luyện thi TOEIC Nghe Nói Đọc Viết

Trung Tâm ngoại ngữ khai giảng khóa mới các lớp luyện TOEIC (Listening & Reading), TOEIC (Speaking - Writing) nhằm giúp sinh viên đã hoàn thành chương trình học tiếng anh có nhu cầu ôn tập chuẩn bị kiến thức thi TOEIC đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng anh. Vui lòng xem thông tin chi tiết và đăng ký tại đây .

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo