Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo đăng ký các lớp Anh văn ngoài chính quy

THÔNG BÁO Trung tâm Ngoại ngữ thông báo về việc đăng ký lớp Anh văn ngoài chính quy HK2 năm học 2019-2020. Lịch học: Tối Thứ 2 - 4 (Từ 17h00 đến 19h30) hoặc Tối Thứ 3 - 5 (Từ 17h00 đến 19h30) Thời gian khai giảng: 6/4/2020. Thông tin các lớp và đăng ký theo các đường link bên dưới: Sinh viên xem chi...

Thông báo về việc mua sách anh văn 1-2-3-4 (hình thức Online)

THÔNG BÁO Sinh viên mua sách vui lòng chuyển khoản theo thông tin sau: Nội dung chuyển khoản: MSSV-Mã môn học- Họ và tên (Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A, Mssv: 19520000, học anh văn 1 sẽ ghi nội dung: 19520000-ENG01- Nguyen_Van_A) (Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn B, Mssv: 19520001, học anh văn 2 sẽ ghi nội dung: 19520001-ENG02- Nguyen_Van_B) (Ví dụ: Sinh...

Thông báo quy định về chứng minh nhân dân không hợp lệ đối với kỳ thi TOEIC tại IIG

THÔNG BÁO Theo quy định số 605/QĐ-IIG-TCT ngày 01/07/2019 Quy định Về việc Chứng minh nhân dân không hợp lệ, nay Trung tâm Ngoại ngữ thông báo kể từ ngày 01/01/2020 Trung tâm Ngoại ngữ chỉ tiếp nhận hồ sơ có Chứng minh nhân dân hợp lệ không vi phạm quy định số 605/QĐ-IIG-TCT của đơn vị tổ chức thi IIG. Chi tiết quy định...

Thông báo danh sách thi và hướng dẫn thi Đánh giá năng lực tiếng anh ngày 07/12/2019

THÔNG BÁO THÔNG TIN KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH 07.12.2019 Sinh viên xem DANH SÁCH THI các file bên dưới tương ứng với phòng thi sẽ dự thi. Sinh viên xem file hướng dẫn dành cho thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng anh để thực hiện đúng theo yêu cầu.

Thông báo kỳ thi cuối khóa Anh văn sơ cấp 1&2

THÔNG BÁO Kỳ thi cuối khóa Anh văn sơ cấp 1&2 Sinh viên xem kỹ danh sách thi để nắm thông tin ngày thi, phòng thi, ca thi để dự thi đúng quy định. Thông tin danh sách chi tiết sinh viên xem tại đường link sau: https://drive.google.com/drive/folders/11F3cPKzTCtsFzfBr0SndApQadUYA6oiX... THI ANH VĂN SƠ CẤP 1 STT Mã lớp Giảng viên Đợt thi Ca thi Phòng thi,...

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo