Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Mở đăng ký các lớp tiếng Anh giao tiếp - TOEIC - IELTS

THÔNG BÁO Đăng ký khoá tiếng Anh kỹ năng và luyện thi Trung tâm ngoại ngữ Trường ĐHCNTT đang mở đăng ký các lớp tiếng Anh giao tiếp, luyện thi TOEIC, IELTS khai giảng trong tháng 10 năm 2021 thiết kế dạy online theo E-blended Learning dành cho sinh viên IT, nội dung như sau: Chương trình dành cho sinh viên hệ đại học và...

Thông báo về việc ôn thi và tổ chức thi cuối kỳ HK2 2020-2021

THÔNG BÁO Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo sinh viên theo dõi thông tin ôn thi và thi cuối kỳ HK2 2020-2021 theo thông tin bên dưới như sau: 1. Thông báo lịch ôn thi cuối HK2 NH 2020-2021 trong file tại https://tinyurl.com/ 7uwdbap3 . 2. Thông báo v ề việc thi cuối kỳ Học kỳ 2 năm học 2020-2021 theo phương thức...

Thông báo hỗ trợ bổ sung ebook giáo trình Business Partner HK hè 2020-2021

THÔNG BÁO Trung tâm Ngoại ngữ thông báo sinh viên các lớp Anh văn sơ cấp 2, Anh văn 1, Anh văn 2 hiện đang học giáo trình Business Partner trong học kỳ hè 2020-2021; sinh viên đã mua tài khoản học, đã nhận và kích hoạt mã code. Vui lòng điền form tại link: https://forms.gle/gfMniDRx3pBXBCMB9 cung cấp các thông tin để được hỗ trợ...

Thông báo kết quả anh văn sơ cấp các lớp Anh văn sơ cấp 1&2 - HK 2 năm học 2020-2021

THÔNG BÁO Trung tâm Ngoại ngữ thông báo kết quả cuối khóa các lớp Anh văn sơ cấp 1&2- Học kỳ 2- Năm học 2020-2021 Sinh viên theo dõi kết quả tại đường link bên dưới: https://drive.google.com/file/d/15Q6twE1dhEobR1LhnAZ8JNUTuj7OZk8Q/view?u... Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên vui lòng phản hồi qua email: cfl@uit.edu.vn đến hết ngày 16/6/2021

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo