Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo kỳ thi cuối khóa Anh văn sơ cấp 1&2

THÔNG BÁO Kỳ thi cuối khóa Anh văn sơ cấp 1&2 Sinh viên xem kỹ danh sách thi để nắm thông tin ngày thi, phòng thi, ca thi để dự thi đúng quy định. Thông tin danh sách chi tiết sinh viên xem tại đường link sau: https://drive.google.com/drive/folders/11F3cPKzTCtsFzfBr0SndApQadUYA6oiX... THI ANH VĂN SƠ CẤP 1 STT Mã lớp Giảng viên Đợt thi Ca thi Phòng thi,...

Thông báo danh sách thi Đánh giá năng lực tiếng anh ngày 05.10.2019

THÔNG BÁO Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh khóa thi ngày 5/10/2019 Sinh viên đã đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng anh ngày 05/10/2019 xem danh sách tại đường link sau: https://docs.google.com/ spreadsheets/d/1N- EON49K93zkMP7mrUq_ sBfaAbWFZpaE/edit#gid= 1530530838 trong đó có 7 phòng thi, sinh viên kiểm tra và nắm thông tin của mình thuộc phòng thi nào để có mặt và thi...

Thông báo khai giảng lớp Anh văn sơ cấp 1 - Anh văn sơ cấp 2 đợt 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT THÔNG BÁO V ề việc khai giảng lớp Anh văn sơ cấp 1 - Anh văn sơ cấp 2 (đợt 2) Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo khai giảng các lớp Anh văn sơ cấp 1 đợt 2, năm học 2019-2020. Danh sách lớp sinh viên xem tại đường link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fxcTuptTmIfTMmX96XEMaJD2oF7RUph6/edit#gid=1177205938...

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo