Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo về việc đăng ký thi VNU-EPT miễn phí

THÔNG BÁO Trung tâm Ngoại ngữ thông báo đến các bạn sinh viên về việc đăng ký thi VNU-EPT miễn phí (chi tiết theo công văn đính kèm) 1. Sinh viên lưu ý đối tượng dự thi phải đáp ứng đủ các điều kiện như sau: - Đã có chứng chỉ quốc tế 04 kỹ năng và còn giá trị sử dụng tính đến ngày...

Thông báo chiêu sinh luyện thi TOEIC 450+ tháng 04/2019

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA Luyện thi TOEIC 450+ Luyện thi TOEIC 450+ Theo thông từ IIG kể từ ngày 01/06/2019 cấu trúc đề thi TOEIC sẽ thay đổi theo format mới. Trung tâm Ngoại ngữ vừa qua đã tổ chức cho giảng viên tham gia tập huấn tại IIG. Nhằm hỗ trợ cho sinh viên trường tiếp cận với cấu trúc đề thi TOEIC...

Thông báo chiêu sinh khóa luyện thi TOEIC 450+ đợt tháng 03/2019

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA Luyện thi TOEIC 450+ Theo thông báo chính thức từ IIG, kỳ thi theo format TOEIC mới sẽ được áp dụng ở Việt Nam từ đầu tháng 6 năm 2019. Trung tâm Ngoại Ngữ sẽ phối hợp với IIG tổ chức đợt thi TOEIC Quốc tế theo format TOEIC cũ vào ngày 18/05/2019. Nhằm hỗ trợ cho sinh viên trường...

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo