Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo khai giảng lớp anh văn sơ cấp 1 - đợt 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT THÔNG BÁO V ề việc khai giảng lớp Anh văn sơ cấp 1 – đợt 2 Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo sinh viên đăng ký Anh văn sơ cấp 1, tối thứ 2 và thứ 4 bắt đầu học từ ngày 17.10.2018 Giảng viên: Ngô Thị Mỹ Ngọc . Thời...

Thông báo đăng ký thành viên Câu Lạc Bộ Tiếng Anh

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo sinh viên có nguyện vọng sinh hoạt các hoạt động của Câu Lạc Bộ Tiếng Anh có thể đăng ký tại sau đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJOaQ31baj4DOHpXn0AtpFgr302t_CReHyHhqXihE32lDlaw/viewform

Thông báo đăng ký Anh văn sơ cấp đợt 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ U i T THÔNG BÁO V/v đăng ký lịch học và đóng học phí các lớp Anh văn sơ cấp (đợt 2) Trung Tâm Ngoại Ngữ xin trân trọng thông báo sinh viên khóa 2018 được xếp vào trình độ Anh văn sơ cấp , sinh viên không tham dự kỳ thi xếp lớp...

Thông báo khai giảng lớp Anh văn sơ cấp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ U i T THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ANH VĂN SƠ CẤP Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo thời gian khai giảng các lớp Anh văn sơ cấp như sau: ANH VĂN SƠ CẤP 1 NGÀY KHAI GIẢNG LỚP SỐ PHÒNG HỌC Thứ 2-4 19/09/2018 1 E 2.3 Thứ 2-6 21/09/2018 2...

Thông báo đăng ký thi TOEIC tại trường Đại học Công nghệ Thông tin

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 58/TB-TTNN Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2018 THÔNG BÁO V/v Gia hạn thời gian đăng ký thi toeic do viện khảo thí hoa kỳ (ETS) tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ...

Thông báo về việc mua giáo trình tiếng anh

THÔNG BÁO V/v: Mua giáo trình học tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo sinh viên các lớp tiếng Anh trường Đại học Công nghệ Thông tin liên hệ với văn phòng Trung tâm (phòng E 1.4) để mua giáo trình học của khoá học mới năm 2018. Sinh viên của UIT được hưởng mức giảm giá đặc biệt từ 20% đến...

Thông báo Về việc đăng ký lớp anh văn sơ cấp 1 và 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ U i T THÔNG BÁO V/v đăng ký lịch học và đóng học phí các lớp Anh văn sơ cấp 1 và 2 (đợt 1) Trung Tâm Ngoại Ngữ xin trân trọng thông báo sinh viên khóa 2018 được xếp vào trình độ Anh văn sơ cấp , sinh viên không tham dự kỳ...

Thông báo Về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ thi TOEIC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 51/TB-TTNN Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2018 THÔNG BÁO V/v Gia hạn thời gian đăng ký thi TOEIC tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Viện khảo thí Hoa kỳ (ETS) tổ...

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo