Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo khai giảng lớp Anh văn sơ cấp 1 - Anh văn sơ cấp 2 đợt 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT THÔNG BÁO V ề việc khai giảng lớp Anh văn sơ cấp 1 - Anh văn sơ cấp 2 (đợt 2) Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo khai giảng các lớp Anh văn sơ cấp 1 đợt 2, năm học 2019-2020. Danh sách lớp sinh viên xem tại đường link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fxcTuptTmIfTMmX96XEMaJD2oF7RUph6/edit#gid=1177205938...

Thông báo khai giảng các lớp anh văn sơ cấp 1 đợt 1 năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT THÔNG BÁO V ề việc khai giảng lớp Anh văn sơ cấp 1 Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo khai giảng các lớp Anh văn sơ cấp 1 đợt 1, năm học 2019-2020. Danh sách lớp sinh viên xem tại đường link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qZD2O7WBOmWhNxQmBUH7QG8q4cAcbePP/edit#gid=1756711353 Thông tin lớp Anh văn sơ cấp 1...

Thông báo khai giảng lớp Anh văn sơ cấp 2 đợt 1 năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ UiT THÔNG BÁO V ề việc khai giảng lớp Anh văn sơ cấp 2 Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo khai giảng các lớp Anh văn sơ cấp 2 đợt 1, năm học 2019-2020. Thời gian học: Sáng: Từ 07:30 đến 09:45 (Tiết 1-2-3) Chiều: Từ 13:00 đến 15:15 (Tiết 6-7-8) Tối:...

Thông báo kết quả thi xếp lớp tiếng Anh khóa 2019

THÔNG BÁO Phòng Đào tạo Đại học thông báo quyết định xếp lớp và miễn học các học phần Anh văn của học kỳ 1 năm học 2019-2020 (theo quyết định và danh sách đính kèm) Lưu ý: Sinh viên được xếp vào lớp cao thì mặc nhiên là các lớp cấp thấp hơn được miễn. Cụ thể: ở cột kết quả xếp lớp và...

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo