Skip to content Skip to navigation

Thông báo

THÔNG BÁO - Seminar của các diễn giả nước ngoài thuộc Dự án phát triển nghề nghiệp của sinh viên

Ngày 30/11 (Thứ Sáu), Phòng Quan hệ Đối ngoại có tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề do 2 diễn giả nổi tiếng trình bày. Đây là seminar thuộc Dự án Phát triển nghề nghiệp của sinh viên. Lưu ý: Ông Norman Coe sẽ tặng cho mỗi sinh viên đến tham dự một quyển sách "Đường Đến Thành Công" (song ngữ Anh-Việt) Thông tin cụ...

Thông báo đăng ký lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA LUYỆN THI TOEIC TĂNG CƯỜNG 2 kỹ năng (Nghe – Đọc) DÀNH CHO SINH VIÊN AV3, AV4, AV5 SINH VIÊN CHƯA CÓ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ XÉT TỐT NGHIỆP Khai giảng ngày 10, 11, 12/12/2018 Theo thông tin chính thức từ tổ chức giáo dục Hoa kỳ đăng trên Website, cấu trúc bài thi TOEIC mới dự kiến sẽ được...

Thông báo chiêu sinh Luyện thi TOEIC 450+

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA LUYỆN THI TOEIC QUỐC TẾ 2 kỹ năng (Nghe – Đọc) trình độ 450+ Dự kiến khai giảng 05.11.2018 Nội dung môn học: Cung cấp sinh viên kiến thức về kỹ năng làm bài và chiến thuật làm bài thi hai kỹ năng Nghe và Đọc trong bài thi TOEIC, cung cấp kiến thức hỗ trợ cho hai kỹ năng...

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo