Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo về việc ôn thi và tổ chức thi cuối kỳ HK2 2020-2021

THÔNG BÁO Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo sinh viên theo dõi thông tin ôn thi và thi cuối kỳ HK2 2020-2021 theo thông tin bên dưới như sau: 1. Thông báo lịch ôn thi cuối HK2 NH 2020-2021 trong file tại https://tinyurl.com/ 7uwdbap3 . 2. Thông báo v ề việc thi cuối kỳ Học kỳ 2 năm học 2020-2021 theo phương thức...

Thông báo hỗ trợ bổ sung ebook giáo trình Business Partner HK hè 2020-2021

THÔNG BÁO Trung tâm Ngoại ngữ thông báo sinh viên các lớp Anh văn sơ cấp 2, Anh văn 1, Anh văn 2 hiện đang học giáo trình Business Partner trong học kỳ hè 2020-2021; sinh viên đã mua tài khoản học, đã nhận và kích hoạt mã code. Vui lòng điền form tại link: https://forms.gle/gfMniDRx3pBXBCMB9 cung cấp các thông tin để được hỗ trợ...

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ANH VĂN 2, HK hè 2020-2021

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ANH VĂN 2, HK hè 2020-2021 Thời gian đăng ký Anh văn 2: Từ ngày 01/7/2021 đến 18h ngày 04/7/2021 sinh viên hoàn tất đăng ký để được xếp lớp và khai giảng lớp đúng tiến độ. SV Lưu ý: -Chỉ những sinh viên nào đã hoàn thành Anh văn 1 (đã thi, đã có điểm qua môn) mới được đăng...

Thông báo kết quả anh văn sơ cấp các lớp Anh văn sơ cấp 1&2 - HK 2 năm học 2020-2021

THÔNG BÁO Trung tâm Ngoại ngữ thông báo kết quả cuối khóa các lớp Anh văn sơ cấp 1&2- Học kỳ 2- Năm học 2020-2021 Sinh viên theo dõi kết quả tại đường link bên dưới: https://drive.google.com/file/d/15Q6twE1dhEobR1LhnAZ8JNUTuj7OZk8Q/view?u... Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên vui lòng phản hồi qua email: cfl@uit.edu.vn đến hết ngày 16/6/2021

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo