Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo về việc đăng ký thi VNU-EPT miễn phí

THÔNG BÁO Trung tâm Ngoại ngữ thông báo đến các bạn sinh viên về việc đăng ký thi VNU-EPT miễn phí (chi tiết theo công văn đính kèm) 1. Sinh viên lưu ý đối tượng dự thi phải đáp ứng đủ các điều kiện như sau: - Đã có chứng chỉ quốc tế 04 kỹ năng và còn giá trị sử dụng tính đến ngày...

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo